RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych informuję , iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Klinika Markowicz, ul. Wolności 124a, 41-800 Zabrze, NIP:648-117-69-73

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z biurem Kliniki Markowicz pod adresem e-mail: kontakt@klinikamarkowicz.pl

Na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) RODO Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do następujących celów:

  • realizacji zamówienia, negocjowania warunków współpracy, wystawienia dokumentu sprzedaży, realizacji dostawy,
  • wiązanych z zawarciem i wykonywaniem umowy
  • rozpatrywania składanych reklamacji, zwrotu towaru, wymiany towaru,
  • przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • statystycznych,
  • ubezpieczenia wierzytelności,
  • prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, windykacja należności,

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych, a także archiwizacyjnych. W razie zaistnienia konieczności w trakcie współpracy miedzy naszymi firmami, Pani/Pana dane mogą być przekazane instytucjom upoważnionym przepisami prawa a także np. kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom, firmom transportowym , kurierom, wyspecjalizowanej firmie chroniącej obiekt, firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania: przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji usługi kupna/sprzedaż.

Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: imię, nazwisko, adres siedziby firmy i/lub zamieszkania, NIP, numer telefonu, adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemie informatycznym bezterminowo.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana informacje dotyczące danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przyjęcia zamówienia i realizacji usługi.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.klinikamarkowicz.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pan/Pani prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

Z wyrazami szacunku

Zespół Kliniki Markowicz